โมเดลธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ และวิธีการสร้างรายได้

โมเดลธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ และวิธีการสร้างรายได้

จุดประสงค์ของคู่มือนี้คือเพื่อช่วยให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์กับ แบบแผนธุรกิจ ของคุณ โดยจะครอบคลุมวิธีการต่างๆมากมายในการสร้างรายได้และมอบความคิดสร้างสรรค์ให้กับคุณ คู่มือนี้จะครอบคลุมถึงวิธีการหาลูกค้าใหม่ วิธีรับเงินสำหรับงานของคุณ และวิธีทำงานร่วมกับผู้อื่นในอุตสาหกรรม

แนวคิดของรูปแบบธุรกิจสร้างสรรค์

ธุรกิจสร้างสรรค์อย่าง Pixar และ Apple ที่ประสบความสำเร็จนั้นไม่ได้เป็นเพียงโมเดลที่ทำกำไรได้เท่านั้น แต่ยังยั่งยืนในตัวเองด้วย หมายความว่าพวกเขาไม่ต้องพึ่งพานักลงทุนภายนอกหรือกิจการร่วมค้าเพื่อความอยู่รอด รูปแบบธุรกิจที่สร้างสรรค์นั้นเกี่ยวกับการพัฒนาและดำเนินการในรูปแบบใหม่ในการทำสิ่งต่างๆ เช่นเดียวกับตัวอย่างของ Pixar โมเดลธุรกิจที่สร้างสรรค์ของพวกเขาเป็นมากกว่าแค่การสร้างภาพยนตร์สำหรับครอบครัว แต่ยังเกี่ยวกับการใช้แอนิเมชั่นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวด้วยวิธีที่แปลกใหม่และสะดุดตา

รูปแบบธุรกิจสร้างสรรค์คืออะไร

รูปแบบธุรกิจที่สร้างสรรค์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของรูปแบบกำไรและขาดทุนแบบดั้งเดิม ธุรกิจที่สร้างสรรค์พยายามให้ผู้คนดึงเอาด้านที่สร้างสรรค์ออกมาและมีส่วนร่วมในสิ่งที่พึงพอใจเป็นการส่วนตัว ธุรกิจสร้างสรรค์อาจไม่มีผลกำไรและไม่ได้เกี่ยวกับการทำเงิน แต่เป็นเรื่องของการให้พื้นที่ในการแสดงตัวตนแก่ผู้คน ตลอดจนส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในผู้อื่นผ่านการทำงานร่วมกัน ธุรกิจสร้างสรรค์ไม่มีสินทรัพย์ถาวรหรือสินค้าคงคลังเช่นกัน มีสินทรัพย์บางอย่างอยู่ที่นั่น แต่สิ่งเหล่านี้เช่นทรัพย์สินทางปัญญาหรือตราสินค้า ซึ่งอาจวัดได้ยากในงบดุล

โมเดลการบริหารจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2562

รูปแบบการจัดการหลักสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมคือการมุ่งเน้นที่องค์กรภายใน ทำมากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง และพยายามยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ในกรณีส่วนใหญ่ SMEs ไม่ได้มีทรัพยากรที่ดีเท่ากับธุรกิจขนาดใหญ่ พวกเขาต้องให้ความสนใจกับทรัพยากรที่มีอยู่และใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

5 เคล็ดลับในการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ที่ประสบความสำเร็จวันนี้

  1. ค้นหา Passion ให้เจอและใช้เป็นแรงผลักดันให้ตัวเอง : โดยที่ทุกคนสามารถเริ่มต้นทุกอย่างจากร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Ecommerce ไปจนถึงการแยกตัวออกมาทำธุรกิจอิสระได้จริงๆ เช่น ธุรกิจที่ให้คำปรึกษาแบบเอเจนซี่ หรือสร้างบริษัทที่มีทีมงานหลายคน
  2.  สร้างแผนธุรกิจ : เมื่อเราจะไปที่ธนาคารเพื่อขอสินเชื่อ เราไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากเกินไปในการร่างแผนธุรกิจ เขียนแผนธุรกิจของเราด้วยลายมือบนกระดาษหรือทำสไลด์เพื่อนำเสนอแผนธุรกิจ
  3.  การทำวิจัยตลาด : เราต้องเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเป้าหมาย ยกตัวอย่างคนที่ขาย Marketing Software มาทั้งชีวิต จะเข้าใจปัญหา ความปรารถนา และเรื่องเฉพาะทางของคนใช้เครื่องมือการตลาดคนอื่นๆ
  4.  การสร้างผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด : สำหรับธุรกิจ Startup ที่พัฒนาซอฟต์แวร์ เราสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ Software as a Service (SaaS) ที่ช่วยธุรกิจอื่น ๆ ได้ เช่น เครื่องมือ MarTech หรือเครื่องมือบริหารจัดการ Social Media
  5.  รับคำติชม : การได้รับความคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับวิธีคิดที่เราสามารถปรับปรุงได้คือเคล็ดลับที่คนประสบความสำเร็จใช้เป็นบทเรียนที่ดี แทนที่จะขอความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว